Varför lyssnar Sverige fortfarande på radio?

Digitaliseringen av samhället har gett traditionella medier tuff konkurrens. Tidningar, TV och andra plattformar har behövt tänka om för att överleva i all mediekonsumtion. Men ett medium som klarat sig väldigt bra är radio. Även med ett enormt urval av olika kanaler och fler och fler program väljer Sveriges befolkning fortfarande att lyssna på radio. Varför är det så?

Radio som svenskt medium i dag

81 % av Sveriges befolkning lyssnar på traditionell radio – och 43 % gör det dagligen. Vidare lyssnar svenskar mellan 12 och 79 år i genomsnitt på radio i 105 minuter per dygn. Utvecklingen mot det digitala följer inte samma trend som TV vad gäller radio; digitala radiotjänster, även om dessa är växande, ligger fortfarande långt bakom traditionell radio.

Det är alltså något med radio som medium. Man väljer fortfarande traditionellt över digitalt, men framför allt: Sverige väljer fortfarande att lyssna. Detta är en intressant konsumtionstrend, särskilt när man tar den stora tillväxten inom de digitala plattformarna i beaktning, där sociala medier har haft högst tillväxt. Men det verkar finnas något charmigt, och nostalgiskt, med radion.

Att lyssna på radio är enkelt

Det är sannolikt att en viktig del av svenskarnas lyssnarvilja beror på hur smidigt det är att lyssna på radio i dag. Oavsett om du befinner dig i bilen, på tåget, på jobbet, på väg hem, eller hemma, finns det ett stort urval av möjligheter för att sätta på ett specifikt program, musik eller nyheter. Du kan använda dig av radion i bilen, mobilen, datorn, eller en traditionell radio på köksbänken hemma.

Det man nämligen inte kommer undan vad gäller digitaliseringen är att den har skapat en förväntan hos användaren om att det som kan förenklas med teknologi, ska förenklas. Här har radio klarat av en stor och viktig övergång, utan att tappa bort det som alltid har gjort mediet bra.

Det finns ett hav av olika möjligheter

Vidare ligger mycket av radions styrka i sin allsidighet. Oavsett vad du tycker om finns det något för dig på radio. Tack vare tillväxten av kommersiella radiokanaler som började på 1990-talet är det nu möjligt att göra program om precis vad som helst. Så länge det finns de som vill lyssna på radio om ämnet, finns möjligheten till att producera. Det har stor betydelse för publiken.

När det finns program om ständigt fler ämnen får radio också en inkluderande funktion. Vem du är och vad du tycker om blir inte längre ett konstig intresse när det finns program som fokuserar på det. Då blir också det underliggande budskapet att alla lyssnare är välkomna. Något som kan vara en förklaring till varför så många svenskar vill lyssna på radio.

Reklam och radiopubliken

Radio och podcasts är idag den enda marknadsföringsplattformen som endast är auditiv – alltså där din idealkund bara lyssnar i sin konsumtion av reklamen. Det kan tolkas som en nackdel, men vi ser det som en positiv sak, av två anledningar. Först och främst: När du bara jobbar med en känsla kan du skärpa ditt budskap. Och för det andra: Nästan all reklam i dag lutar sig till det visuella.

Det är rätt sällsynt i dag att man får jobba med reklam som är bara den ena eller den andra. På sociala medier använder man sig som oftast utav både ljud och bild, och motsvarande är det för TV. Med marknadsföring i radio har man en unik plattform endast baserad på ljud. Det är en styrka när man ska marknadsföra en produkt eller en tjänst, eftersom man i utformningen av reklamen kan rikta in sig helt på hörselsinnet.

Avslutningsvis är det lättare att urskilja sig i marknadsföring på radio. Kom ihåg att nästan alla andra plattformar är visuella. När man gör en riktigt bra reklam vill de som lyssnar på radio få med sig budskapet på ett helt annat sätt än i TV och sociala medier.

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med? Hör av dig!