Qase utsedd till Mästergasell

För att bli ett Di Gasellföretag måste ett företag bland annat ha minst tio anställda och ha fördubblat sin omsättning under de senaste åren. För att bli en Mästergasell måste företaget blivit utsett till Gasellföretag minst tre gånger – en utmärkelse som endast cirka 1850 företag i Sverige har. Genom lågkonjunktur, pandemi och en orolig omvärld har Qase gasat och kan nu, efter tre raka år som Gasellföretag, titulera sig som Mästergasell.

– Utmärkelsen som Mästargasell betyder att vi gör ett bra jobb och att vi kommer finnas kvar och fortsätta vara det lokala företagets bästa kompis, trots en tuff marknad och konjunktur. Vi har funnits i 15 år, och vi har bara börjat, säger Qase VD Johan Palmblad.

Trygghet, förtroende och samarbete med våra kunder

I tider då många företag behöver hålla hårt i sina pengar är trygghet och förtroende två av de allra viktigaste parametrarna i ett samarbete med en byrå. Johan Palmblad menar att utmärkelsen är ett bevis på just detta.

– Vi får ett stort förtroende att förvalta våra kunders investeringar, och anledningen till att jag värdesätter just förtroende är för att det är genuint. Du kan idag inte köpa förtroende, du måste förtjäna det!  

Qase kundkrets utgörs av allt ifrån verksamheter som funnits med sen starten 2008 till nya företag som vill ta del av framgångsreceptet.

– Jag tror att våra kunder känner hur mycket vi faktiskt bryr oss om dem och att deras verksamheter ska lyckas. Det är lätt att säga men kräver en expertis och vilja att efterleva. Jag tycker vi lyckas väldigt bra med det, säger Johan.

Hårt arbete och smarta strategier

Bakom varje räkenskapsår med vinst, rekryteringar och ökad omsättning ligger hårt arbete och smarta strategier från både chefer och medarbetare. Genom en bred produktportfölj och stor förståelse för dagens digitala djungel hjälper Qase kunderna att hitta rätt.

– Vi har expanderat verksamheten smart, inte bara stirrat oss blinda på försäljning. Vi har en stor förståelse för att det idag är svårt att vara en duktig beställare så vi hjälper våra kunder med att vara just det, deras beställare som hela tiden jobbar efter att ge bra resultat och avkastning, berättar Johan Palmblad.

Qase One-stop-shop

För Qase är utmärkelsen inte bara ett kvitto på tidigare framgångar – den ger också trygghet, mod och stolthet i arbetet framåt.

– Vi har mod att testa nya marknader, när vi gör det är det inte marknaden i sig som styr. Utmärkelsen ger stolthet hos alla medarbetare och är ett fint kvitto på att vi gör rätt saker. Allas bidrag är av största värde, för annars lyckas vi inte med det vi gör.

Ett resultat av hög kompetens

I kraftig tillväxt är det många delar som utmanas i ett företag, bland annat struktur, flöden och processer. För VD Johan Palmblad är det tydligt att utmärkelsen är ett resultat av hårt, kontinuerligt arbete och hög kompetens hos alla på Qase.

– Att vi lyckas med denna bedrift under en brinnande pandemi som sen går över i en lågkonjunktur säger en del om Team Qase. Det finns så mycket vilja, driv, kompetens och gemenskap i den här gruppen. Jag är väldigt glad och stolt över den här utmärkelsen men främst är jag glad för alla härliga kollegor som gör det möjligt. Det här är deras pris och utmärkelse!

Om Di Mästergasell

Sedan år 2000 har Dagens industri utsett Sveriges ledande tillväxtföretag med utmärkelsen Di Gasell. Utmärkelsen Mästergasell delas ut till ett fåtal företag – endast de företag som uppfyllt kraven för att bli Gasellföretag i minst 3 år.

För att bli utsedd till Gasellföretag måste företaget bland annat:

  • Ha minst tio anställda och omsätta mer än 10 miljoner kronor.
  • Vuxit organiskt, inte genom fusioner eller förvärv.
  • Minst ha fördubblat sin omsättning mellan första och senaste räkenskapsåret.
  • Ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.

Qase Digital AB har blivit utsedda till Gasellföretag år 2020, 2021 och 2022. Efter att ha ökat företagets tillväxt med 383 procent mellan 2016–2019 utsågs Qase år 2020 dessutom till årets Gasellvinnare i Uppsala län, som länets allra snabbast växande företag.