Retargeting & targeting

Retargeting handlar om att nå ut till de personer som visat ett intresse för er produkt eller tjänst högre upp i en köpresa tidigare, tex. genom att besöka hemsidan. Genom att rikta och anpassa marknadsföringen till dessa personer kan de förflyttas längre ner i köpresan och att konvertera.

Vad är retargeting?

Retargeting är ett effektivt sätt att kommunicera personligare med potentiella kunder och få ut fler konverteringar ur annonseringsbudgeten. Retargeting används bäst i kombination med annonsering i sociala medier eller sökmotorer som google.

Bra och genomarbetad targeting och retargeting skapar mer konvertering. Targeting betyder inriktning och det är precis vad det handlar om i sammanhang där vi pratar reklamköp. Vi riktar in reklamen där vi bedömer att den ska ge störst effekt. Det kan vara en kampanj mot en specifik målgrupp och/eller i ett specifikt format. Budskapet kan dessutom anpassas med hänsyn till att vi på förhand bestämt vem, när och var målgruppen ska exponeras för informationen/reklamen.

Hur arbetar vi med retargeting?

Det är viktigt att det blir rätt i arbetet med retargeting. Tyvärr har begreppet för många blivit negativt laddat och det beror på att många aktörer aktiverar retargeting kampanjer utan att säkerställa följande nyckelfaktorer:

Rätt plats och tid

När, och under hur lång tid, vill vi att målgruppen ska exponeras för retargeting? Hur ser köpcykeln ut för de tjänster/varor som målgruppen visat intresse för?

Exponering

Hur många gånger ska målgruppen exponeras under kampanjperioden?

Upplevelse

Vilken presentation ska kunden få i kampanjen? Behövs ett erbjudande, en trevlig påminnelse eller kanske en förklaring av tjänsten/produkten?

Format

Vilket format är bäst för att bära presentationen? Ska det vara video, display eller annat?

Miljö

I vilken miljö ska kampanjen aktiveras? På givna sajter i GDN och/eller i sociala medier?

Vad ger retargeting?

En väl genomförd re-targeting kampanj kan uppnå stort resultat eftersom användare som exponeras i kampanjen tidigare har varit på er sajt och tagit del av ert erbjudande. Vi vet alltså att det finns någon form av intresse vilket kan innebära att re-targeting kan ”knuffa målgruppen över kanten” och ta action. Vi kan alla delar inom digital marknadsföring, låt oss ta ett möte och titta på ert specifika behov.