Grafisk profil

Grafisk profil

En grafisk identitet kan ses som kommunikation av dina värden och löften till konsumenten. Den grafiska identiteten är inte det du säger till dina kunder att tänka, det handlar inte om att uppmana kunderna till att sälja eller köpa och det handlar inte om “vi är bäst i branschen”-artade budskap. Det handlar om vad dina kunder känner och tänker om ditt varumärke över tid.

Skapa igenkänning

Det är viktigt att din verksamhet har en tydlig identitet – en uppsättning egenskaper som gör dig känd på marknaden. Se det som ditt avtryck hos målgruppen. Syftet med den grafiska profilen är att möjliggöra enhetlig kommunikation, och detta uppnås genom att följa de regler och riktlinjer som ingår. Genom att göra detta konsekvent i all marknadsföring skapas på lång sikt ett starkt varumärke, vilket leder till att mottagare snabbt associerar det till rätt avsändare. Ju snabbare det går, desto starkare varumärke har du.

Skapa förtroende

Skapa förtroende

En snyggt utformad grafisk profil ger ett intryck av professionalism och seriositet. Det visar att du har lagt tid och tanke på hur du presenterar ditt varumärke för världen, vilket bygger förtroende hos kunder, partners och andra intressenter.

Stick ut och var minnesvärd

Stick ut och var minnesvärd

I en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att sticka ut och vara minnesvärd. En unik och distinkt grafisk profil hjälper dig att differentiera dig från konkurrenterna och skapar ett starkt intryck hos din målgrupp.

Grafisk profil

Stark identitet och framgångsrikt företagande

Igenkänning

När människor ser de grafiska elementen, som logotyper, färger och typsnitt, associerar de dem direkt med ditt varumärke.

Tydlighet

Ger klarhet i både intern och extern kommunikation. Vi undviker överflödig komplexitet för att göra det enkelt för dig.

Effektivitet

Snabb och effektiv kommunikation med genomtänkt design är extra viktigt med tanke på dagens alltjämt kortare attention span.

Byggstenarna i en grafisk profil

Vi arbetar med den befintliga logotypen och utvecklar riktlinjer för användning av friyta samt skapar alternativa versioner beroende på olika ytor.

Färger

Vi utvecklar en enhetlig färgpalett med fokus på funktionalitet, flexibilitet och varumärkesidentitet.

Typografi

Vi tar fram ett typsnitt som förmedlar rätt känsla inklusive typsnittshiearki.

Grafiska element

Vi definierar former eller ikoner med en logik för konsekvent användning.

Bildspråk

Bildstilen definierar tonalitet och typ av bilder för att optimalt presentera varumärket.

Tryckexempel

Vi visar exempel på hur den grafiska profilen översätts till tryckmaterial.

Sociala medier-exempel

Exempel som tydliggör hur delar i den grafiska profilen tar sig uttryck i inlägg/annonser.