Startpaket Grafisk profil

Startpaket – Grafisk profil

I ett startpaket för en grafisk profil ingår de mest fundamentala delarna inom grafisk design kopplat till varumärkesidentitet. Det är en stabil grund att växa på och har som målsättning att skapa en sammanhängande översikt över den grafiska utformningen för marknadsföring. Läs mer om grafisk profil.

En bra början för ett starkt varumärke

Precis som i en grafisk profil får du riktlinjer som hjälper dig att skapa och behålla en enhetlig visuell stil som passar det övergripande designkonceptet. Även om startpaketet är mindre omfattande än en storskalig grafisk profil är det viktiga att skapa en enhetlig upplevelse och identifierbarhet i alla visuella och kommunikativa aspekter av verksamheten. Det är en bra början för att bygga upp ett starkt varumärke.

Börja smått, öga gradvis

Börja smått, öka gradvis. På dina villkor

Vårt startpaket är perfekt för dig som vill komma igång, gärna igår, med snygg kommunikation samtidigt som du bibehåller ett gemensamt formspråk över alla plattformar. När du känner dig redo att ta nästa steg är det också möjligt att bygga på ett startpaket, oavsett var du befinner dig i din resa.

Stick ut och var minnesvärd

Stick ut och var minnesvärd

I en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att sticka ut och vara minnesvärd. En unik och distinkt grafisk profil kan hjälpa dig att differentiera dig från konkurrenterna och skapa ett starkt intryck hos din målgrupp.

Startpaket – Grafisk profil

Stark identitet och framgångsrikt företagande

Igenkänning

När människor ser de grafiska elementen, som logotyper, färger och typsnitt, associerar de dem direkt med ditt varumärke.

Tydlighet

Ger klarhet i både intern och extern kommunikation. Vi undviker överflödig komplexitet för att göra det enkelt för dig.

Effektivitet

Snabb och effektiv kommunikation med genomtänkt design är extra viktigt med tanke på dagens alltjämt kortare attention span.

Startpaket för en grafisk profils innehåll

Vi arbetar med den befintliga logotypen och utvecklar riktlinjer för användning av friyta samt skapar alternativa versioner anpassade efter olika ytor.

Färger

Vi utvecklar en enhetlig färgpalett med fokus på funktionalitet, flexibilitet och varumärkesidentitet.

Typografi

Vi tar fram ett typsnitt som förmedlar rätt känsla, inklusive typsnittshiearki.

Knappar & favicon

Vi tar fram knappar med riktlinjer för användning samt en favicon. En favicon är synlig i webbläsarens adressfält och flikar. Vi tar fram en förenklad version av logotypen eller annat igenkännbart varumärkeselement.

Sociala medier-exempel

Exempel som tydliggör hur delar i den grafiska profilen tar sig uttryck i inlägg/annonser.