Grafisk profil

Grafisk profil

En grafisk identitet kan ses som kommunikation av dina värden och löften till konsumenten. Den grafiska identiteten är inte det du säger till dina kunder att tänka, det handlar inte om att uppmana kunderna till att sälja, köpa eller “vi är bäst i branschen”-artade budskap. Det handlar om vad dina kunder känner och tänker om ditt varumärke över tid.

Det är viktigt att din verksamhet har en tydlig identitet – en uppsättning egenskaper som gör dig känd på marknaden. Se det som ditt avtryck hos målgruppen. Syftet med den grafiska identiteten är att kunna kommunicera enhetligt. Efter levererat projekt ska ni tillsammans med de riktlinjer vi har tagit fram ha möjlighet att vara konsekventa med design så att det blir tydligt för mottagaren vem som står som avsändare av kommunikationen. Det är så vi skapar igenkänning.

En visuell grafisk manual och identitet

När vi tar fram en grafisk profil är vi noga med att inkludera alla tänkbara situationer där ditt varumärke kommunicerar. Din grafiska profil blir en tydlig mall för enhetlig kommunikation oavsett kanal eller medium. Din grafiska profil innehåller allt från färgval till logotyp, typsnitt, ikoner, symboler samt hur dessa element samverkar för att förmedla rätt känsla. Syftet är att skapa igenkänning och bygga långsiktigt starka varumärken genom att vara konsekvent och tydlig i alla kontaktpunkter med era konsumenter

Vi hjälper er med alla delar i marknadsarbetet! En grafisk profil är en viktig komponent. Hör av dig så berättar vi mer!

Våra områden inom produktion