Tmpl

När idén skulle bli verklighet fick Qase förtroendet att arbeta med målgruppsanalys och konverteringsdrivande insatser via sajt till app.

Tmpl är ett prop-tech bolag som lanserat en app med syfte att förenkla livet för såväl boendemiljöer som kommersiella fastigheter. Idén är briljant och verksamhetens resa har gått fort. Det initiala marknadsarbetet har innefattat två tydliga utmaningar; att ansluta fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till Tmpl’s plattform och därefter att driva in användare i en helt ny digital miljö och göra Tmpl till en given pusselbit i vardagen.

Qase uppdrag

Qase fick i uppdrag att kartlägga och definiera Tmpl’s olika målgrupper där syftet är att målgruppen ska beställa/ansluta Tmpl’s app till en fastighet. Målgrupperna som definierades var styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och teknikansvariga på större fastighetsbolag (kommersiellt och bostad). När huvudmålgrupperna väl definierats var utmaningen att hitta balansen i alla aktiva digitala marknadsinsatser (SEM, SEO & paid social) för att säkerställa relevansen i allt innehåll samt att driva rätt typ av trafik till hemsidan. För brett innehåll skulle innebära irrelevant trafik och kosta onödiga pengar, medan för smalt innehåll skulle innebära att för lite trafik drivs in vilket skulle påverka antal leads till Tmpl. För att verifiera att trafiken var kvalitativ implementerades konverteringsspårning vilket kopplades till de programmatiska kampanjerna med målsättning att skapa leads till Tmpl’s säljorganisation.

Från Tmpl’s hemsida

Qase samarbete med Tmpl är löpande vilket innebär att analys- och optimeringsarbete tar avstamp i data och dialog mellan parterna. Vi behöver vara dynamiska i den utveckling som sker, både data,- organisations,- och branschmässigt. Det har b l a inneburit att Qase skapat egna unika uppföljningar för Tmpl’s marknadsavdelning där syftet är att underlätta den interna kommunikationen. Qase optimeringsarbete handlar om att analysera och lära av historisk data för att hela tiden utveckla hela Tmpl’s digitala approach, vilket kan innebära allt från ändringar på hemsidan som ska underlätta i kundresan till att addera nya sökord i Googleannonseringen eller byta åldersspann för målgrupperna i Facebookannonseringen.

Resultat

Antal slutförda mål (dvs. leads och nedladdning av app) har ökat med 43%. Kostnad/konvertering i annonseringen på Google har sjunkit med 53%. Nu kan Tmpl mäta CPA (Cost per Acquisition) vilket är ett nyckeltal som används för att få kontroll över kostnader och vad Tmpl faktiskt betalar per konvertering. Med dessa nyckeltal kan Tmpl styra investeringarna dynamiskt med marknadens potential och verksamhetens kapacitet.

Figur 1. Kostnad / Konvertering

Genomsnittlig sessionslängd (den genomsnittliga tiden användare är på hemsidan) har ökat med 18%. Det betyder, enkelt förklarat, att engagemanget har ökat. Bieffekten när användarna i större utsträckning interagerar med hemsidan är att Google också bedömer den som mer relevant.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag lyckas med er marknadsföring? Hör av dig!