Ögonlocksakademin

Ögonlocksakademin erbjuder Sveriges ledande plastikkirurgi för ingrepp kring ögonen. Verksamheten startades år 2014 av Dr. Reza Aslani som är ögonläkare med subspecialitet ögonplastik. Innan Reza startade Ögonlocksakademin arbetade han som sektionschef vid ögonlocksplastiken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kliniken har patienter från hela landet och majoriteten av kunderna hittar till Ögonlocksakademin privat (icke-remitterade patienter).

FilmproduktionReklambilder & FotoSociala medier

Bakgrund

Ögonlocksakademin kom i kontakt med Qase strax efter att kliniken startade år 2014. Verksamheten är unik med sitt koncept att uteslutande fokusera på just ögonlocksplastik, där andra aktörer är bredare i sitt utbud kring skönhetsingrepp och injiceringar av fillers/botox. Kliniken hade tidigare anlitat en extern aktör för SEM, men när Qase fick möjlighet att analysera arbetet såg vi tidigt en stor förbättringspotential. Idag levererar Qase alla delar av Ögonlocksakademins marknadsarbete. Paid social blev tidigt en stor framgång där vi arbetar mot målgruppen i hela funneln. Vi producerar allt material, testar/analyserar och rapporterar för vårt arbete.

Content som attraherar

Vår vision för annonserna var att ge mottagaren en tydlig bild av vad en ögonlocksoperation kan ge för resultat, och samtidigt skapa förståelse för den unika kompetens som erbjuds hos Ögonlocksakademin.

Det tillsammans med fokus på att förmedla klinikens varma och omhändertagande känsla och service har skapat en heltäckande närvaro på sociala medier, där annonserna har en klickfrekvens på 6 %, då inklusive de filmer som enbart verkar varumärkesbyggande på plattformarna.

Ögonlocksakademin

+ 122,5 %

Procentuell ökning av bokade konsultationer (primärt mål)

+ 69,84 %

Procentuell ökning av övriga kontaktvägar (sekundärt mål)

1 080 874 st

Antal unika personer inom utvald målgrupp som träffats av annons på Facebook & Instagram

Siffrorna avser helåret 2023, i jämförelse med föregående år.

Strategi för Paid Social

Strategin i sociala medier har varit att nå nya kunder i funnelns olika delar. Från varumärkesigenkänning till besök på hemsidan och slutligen till konvertering i form av bokad konsultation. En stor del av arbetet har varit att driva in nya intresserade användare till hemsidan, för att de ska få en större insikt i Ögonlocksakademins erbjudande. Vi har även arbetat strategiskt för att på ett snyggt och behagligt vis följa upp dessa användare. Eftersom vi vet att resan från första kontakt till beslut kan vara något längre i detta sammanhang så har vi sett långsiktigt på vår strategi.

Samarbetets utveckling

För att få den övergripande strategin att fungera och utvecklas har vi hela tiden arbetat med helheten – från att ta fram innehåll till annonser genom film- och fotoproduktioner till att optimera konverteringen av hemsidan genom att analysera användarnas beteende.

Nära dialog mellan Qase och kund

En viktig del av samarbetet har också varit aktiv dialog med kunden kring bokningsläget, där vi har haft möjlighet att justera copy och vidta åtgärder för att fylla konsultationstider med kort varsel, något som har gett märkbar effekt.

Positiv utveckling under svårare tider

Samarbetet har pågått sedan 2014 och under de senaste åren har vi mött en tuffare omvärld där vi har behövt tänka annorlunda när det gäller annonsering, exempelvis jämfört med år 2019. Genom att kontinuerligt anpassa strategin efter verkligheten har vi lyckats leverera en positiv utveckling av resultatet även under svåra tider.

”Jag är läkare/kirurg och expert inom min profession, därför har det hela tiden varit självklart för mig att marknadsarbetet måste ledas och drivas externt. Hos Qase har jag min kontaktperson som med tiden blivit en nära vän. Vi har meningsfulla dialoger där våra behov och insikter från
vardagen fångas upp och tar sitt uttryck i vårt marknadsarbete. Jag är själv en kreativ person med många idéer och för mig har det varit viktigt att Qase fångar upp alla mina tankar – något jag upplever fungerat jättebra!”

Reza Aslani Grundare & kirurg, Ögonlocksakademin

Relationer är allt för oss på Qase, så varför inte starta en nu? Låt oss hjälpa dig med marknadsarbetet.