Bohlins

Bohlins lanserade e-handel och Qase fick förtroendet att driva trafik och försäljning via digitala insatser.

Bohlins har 30 år i branschen med butiksförsäljning av maskiner och tillbehör för snö, vatten och skog. Företaget är framgångsrikt och har bemärkelsen PLATINUM Dealer hos BRP. När verksamheten skulle lansera e-handel fick Qase i uppdrag att driva försäljning i den nya plattformen.

Qase uppdrag

Bohlins påbörjade sin digitala transformation med att lansera e-handel och när plattformen lanserades startade Qase insatser med SEO, SEM och paid social för driva försäljning. Eftersom antalet artiklar i e-handeln redan från start var närmre 10 000 st krävdes ett gediget analysarbete i uppstartsfasen för att prioritera arbetsgången.

En utmaning var att Bohlins produktområden är säsongsbetonade, vilket gör att arbetsmetodik, budget och optimeringsarbete måste planeras därefter. För att kunna vara agila och följa skiftet mellan två olika säsonger/årstider implementerades mål- och e-handelsspårning som gav oss möjlighet att analysera nyckeltal i försäljningen och hämta tidiga indikationer för när den digitala marknadsföringen behöver ändra inriktning.

Vi skapade oss förutsättningar för att ligga i fas med det ändrade beteendet hos den tilltänkta målgruppen. Målsättningen var initialt att aktivera den digitala marknadsföringen, analysera kundresa samt köpbeteende och utifrån data öka Bohlins ROAS.

Bohlins hemsida innan
Bohlins hemsida innan
Bohlins hemsida efter
Bohlins nya webbsida med e-handel

Samarbetet med Bohlins är löpande och innefattar SEM, SEO och sociala medier. Optimeringsarbetet tar avstamp i att analysera data och utifrån denna justera marknadsinsatserna för att hela tiden arbeta mot målsättningen, vilket är en högre ROAS.

Det har bland annat inneburit ett tight samarbete mellan SEM och SEO för att säkerställa att det köpta och det organiska sökresultatet matchar och kompletterar varandra, att sociala medier-kampanjerna består av rätt typ av tilltalande innehåll sett till säsongen samt att ständigt analysera sökbeteendet kring de populäraste och mest lönsamma produkterna.

En förutsättning för det framgångsrika samarbetet är vår löpande dialog och flexibilitet. Bohlins har branschkunskap och Qase bistår med tekniskt kunnande, insikter i data och analys av användarbeteendet. Tillsammans skapar vi en stark grund och möjlighet att växa! Bohlins erhåller en månatlig rapport med nyckeltal och analys som används för strategi och dialog inför fortsatt arbete.

Resultat

När Qase startade samarbetet med Bohlins låg ROAS (Return on Ad Spend) på 2kr och sex månader in i arbetet hade ROAS ökat med 300% till 6kr. Antalet transaktioner ökade samma period med 151% (jämf. dec19 mot jun20), se figur nedan.

Figur 1. Antal transaktioner 2020 mot samma period föregående år.

Att räkna hem investering i e-handel är A och O, därför mäter vi investering/konvertering och kan därmed se vilka sökord som är mest lönsamma kontra mindre lönsamma. Kostnad/konvertering för Googleannonseringen har minskat med 69%.

Figur 2. Kostnad/Konvertering

I arbetet har vi kontinuerlig uppsyn över vilka sökord som presterar bra och vice versa. Vi analyserar hur varje bevakat sökord presterar och optimerar löpande budgivningarna mot det som presterar bäst. Med bra SEM och SEO har vi också lyckats öka sidvisningarna med 82% och sänkt klickkostnaderna med 60%.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag lyckas med er marknadsföring? Hör av dig!