Vår arbetsprocess för hemsida

Vår arbetsprocess för hemsida

Vår utgångspunkt är inte att ni måste ha en hemsida utan snarare blir frågeställningen; Vilken förväntning ska du ha på din hemsida och varför ska den finnas där? Det finns mycket att hämta om du gör rätt från start och sätter tydliga ambitioner med projektet.

Designmall

Efter uppstartsmöte med dig skapar vi en designmall & site map. Denna mall lägger grunden för det fortsatta arbetet.

Utveckling, design & UX

När designmallen har deklarerats klar påbörjas utveckling, design & UX. Här fyller vi även sidan med content.

Användartester

Här testas hemsidan av de tilltänka målgruppena, oss och dig.

Lansering

Hemsidan lanseras på din domän och vi står som värd.

Underhåll

Vi ser till att din hemsida är uppdaterad och säker. Händer något oväntat ser vi till att återställa den snarast.

Låt oss sätta igång med din nya hemsida!