fbpx

Konsumenter förväntar sig att du presenterar dig online

I stort sett allt finns att köpa på webben, du hittar varje fall den information du behöver för att utvärdera den vara eller tjänst du är intresserad av. Med en genomtänkt digital närvaro kan företag exponera varor och tjänster mot precis rätt målgrupp, i precis rätt område och vid precis rätt tidpunkt. QASE är länken mellan konsument och distributör – och vi arbetar med hela processen.

Läs mer om våra specifika tjänster för den digitala marknaden. 

Digitalt.

Nästan allt och alla är idag helt eller delvis digitala och konsumenter förväntar sig att varje produkt och varumärke ska finnas representerade online.

Qase Digital SEO SEM

Nyckelfaktorer.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att synliggöra våra kunder mot målgrupper som vi bedömer är intresserade och därmed potentiella köpare av en given vara eller tjänst. Det digitala arbetet är omfattande och vi hjälper till med helheten. Förutom att vi med effektivitet i fokus skapar länken som ska leda till köp, lägger vi stor omsorg i arbetet med att presentera våra kunders erbjudande på ett sätt som skapar behov. Vi vill alltså helst inte bara vara en del av pusslet, utan har ett begär att få vara med och lägga hela pusslet tillsammans med våra beställare. Vi skulle inte somna gott till kvällen om vi inte känner oss nöjda med nyckelfaktorerna:

1. Målgruppsanalys

Vilka är de potentiella kunderna och hur når vi dem mest effektivt?

2. Presentation

Hur ska erbjudandet se ut och i vilket format ska det presenteras för att säkerställa observation och action?

När vi är nöjda dubbelkollar vi allt en gång till innan vi kör igång. För att våra kunder ska känna sig trygga har vi valt att arbeta utan bindningstid. Det innebär i praktiken att vi tvingar oss själva att göra det lilla extra och det är något våra kunder förtjänar! Läs mer varför presentationen är viktig och hur vi kan hjälpa till under produktion.

Affären.

Affären tillsammans med QASE

Det finns en mängd olika sätt att ta betalt som digital leverantör och flera av dem är, enligt oss, mindre bra. Vår modell är att alltid ta betalt för vår kompetens per timme. Vårt arvode ska inte ha något direkt förhållande till våra kunders potential utan enbart baseras på det behov av omsorg som faktiskt finns. Vissa kunder kan mycket själva och behöver bollplank, andra har varken tid eller lust och en tredje kund kan vara den som inte kan men vill lära sig. Då utbildar vi och släpper taget om ni vill stå på egna ben.

Vad som är fundamentalt för en lyckad affär med oss är att det blir bra för både oss och våra kunder. Vi ska uppnå goda resultat och vi ska ha roligt på vägen. Vi brukar säga att ha kul på jobbet är lika självklart som en skön säng om natten. Blir vi vinnare tillsammans med våra kunder så bygger vi relation som i sin tur skapar nyfikenhet, medkänsla och engagemang. Vi vill helt enkelt bli er verksamhets bästa kompis!

För att skapa en förståelse kring affären med oss och vad den innebär för våra kunder så är vi noga med avstämningar och rapportering. I samma sekund som vår kund inte förstår att vi gör ett bra jobb så riskerar vi relationen. Det motverkas genom löpande dialoger, snabba svar och tydlig rapportering. En annan viktig faktor, som gäller för alla våra digitala affärer, är att vi noga mäter all trafik till sajten och tittar på frågor som;

1. Trafik

Vart kommer trafiken från och vilka insatser är det som presterar?

2. Beteende

Vad gör besökaren på sajten och när/var/varför lämnar man eventuellt sajten utan action?

3. Konvertering

Skapar vi tillräckligt med konverteringar, d v s köp, och vilka intäkter genereras via våra insatser?

Varmt välkommen som digital kund hos QASE, låt oss boka ett möte för att se om vi kan bli kompisar!

Process.

Vår digitala process

Allt sker i en given ordning för att digitala marknadsinsatser ska få största möjliga effekt och för att kunder ska se värdet i våra insatser. En digital insats med QASE delas in i sex steg:

#1

Behovsanalys

Vi tar reda på allt vi behöver veta för att presentera en effektiv digital lösning till dig

#2

Förslag

Vi presenterar ett förslag baserat på information från behovsanalys och omvärldsbevakning

#3

Implementering

Vi sätter upp alla relevanta konton och påbörjar det digitala arbetet

#4

Optimering

Vi bevakar och optimerar arbetet löpande för bästa resultat

#5

Rapportering

Vi redogör för resultatet av kampanjerna

#6

Utvärdering

Vi stämmer av om arbetet motsvarar de mål och förutsättningar som satts upp