Digitalt

Nästan allt och alla är idag helt eller delvis digitala och konsumenter förväntar sig att varje produkt och varumärke ska finnas representerade online.

Hur vi arbetar

Vår digitala process

1. BEHOVSANALYS

Vi tar reda på allt vi behöver veta för att presentera en effektiv digital lösning till dig

2. FÖRSLAG

Vi presenterar ett förslag baserat på information från behovsanalys och omvärldsbevakning

3. IMPLEMENTERING

Vi sätter upp alla relevanta konton och aktiverar det digitala arbetet

4. OPTIMERING

Vi bevakar och optimerar arbetet löpande för bästa resultat

5. RAPPORTERING

Vi redogör för resultatet av kampanjerna

6. UTVÄRDERING

Vi stämmer av om arbetet motsvarar de mål och förutsättningar som satts upp

TOP