SEM: Hur identifierar man sitt kundsegment?

Vart finns egentligen den här perfekta människan som företagets produkt eller tjänst är den ultimata lösningen för? Om affären går bra vet ni redan att folk köper det ni erbjuder. Magin bakom marknadsföring ligger i att klura ut exakt vilka dessa kunder är, så ni kan rikta er reklam till dem. Det handlar om att hitta sitt kundsegment, och via digitala kanaler som SEM blir detta en riktigt spännande och analytisk process.

Hur fungerar SEM?

I digital marknadsföring kan man jobba med organiska insatser för att nå ut till sina kunder. Detta kallas för SEO, och innebär att man optimerar sitt eget hemsideinnehåll för att synas i sökmotorerna. Det andra alternativet är att köra inriktad och betald reklam via den digitala plattformen, och det är denna strategi som heter SEM, eller Search Engine Marketing.

Google dominerar bland sökmotorerna, och därför är det vanligast att man annonserar och kör sina SEM-kampanjer här. När du ska söka på något på nätet kanske du har noterat att det nästan alltid kommer upp reklam som visas före det organiska träffarna. Dessa har olika företag gjort specifikt för sökordet du precis la in. SEM kan vara enormt effektivt som marknadsföringsmetod – så länge man hittar sitt kundsegment.

Kundsegment när man jobbar med SEM

Kärt barn har många namn, och kundsegment är versionen man träffar på när man jobbar med SEM. Det första steget, innan man ens kan köra en digital kampanj, är att klura ut vilka människor ni vill nå ut till med det ni säljer. Vem är personen som kommer att lyssna eller titta på er reklam och känna igen sig i problemställningen och lösningen ni presenterar?

Den här kundgruppen kallas även för idealkund – ofta ICP, ideal customer profile, på engelska – och är kort sagt den rätta personen för er reklam. Inom sökmotorsmarknadsföring är denna ‘perfekta’ kunden del av ert kundsegment. Utmaningen med SEM är då att hitta sin publik och dirigera sin marknadsföring till den, bland de miljoner av människor som sitter framför datorn varje dag.

Från sökbeteende till era idealkunder

Det är här sökbeteende kommer in i bilden. Hur beter din idealkund sig när hen rör sig runt på nätet? Vad söker de på? Vilka sökord eller sökfraser är det mest sannolikt att en annons bör exponeras på? Genom att analysera olika kundsegment och deras sökbeteende blir det möjligt att genomföra en sökordsanalys. Syftet med en sådan är att kolla på vilka internetanvändare som söker på det ert företag effektivt kan ranka och synas på.

Om du tänker på ditt eget beteende när du använder dig av sökmotorer kan du redan här upptäcka att det finns en mängd med olika faktorer som definierar dina vanor på nätet. Använder du dig av hela meningar – eller bara två-tre ord? Söker du på svenska eller engelska? Lägger du till namn på ställen om du letar efter något i till exempel Uppsala, eller satsar du på att Google klurar ut vart du är någonstans? Söker du ofta eller mer sällan?

Så lägger man upp en SEM-kampanj som når rätt kundsegment

Tillsammans blir svaren på de här frågorna utgångspunkten för företagets SEM-kampanj. Man kombinerar alltså det ni vet om er idealkund med det sökordsanalysen har visat om ert kundsegment, och landar till slut på en grupp med sökord. Via analysen är dessa optimerade för människan det är mest sannolikt att reklamen ni går ut med kommer att appellera till.

När man har den här informationsbasen framför sig lägger man upp kampanjer, annonsgrupper och annonser. Målsättningen blir att dessa ska komma upp när ert kundsegment skriver in några av sina sökord i till exempel Google. Kampanjen riktas in på faktorer som geografi, ålder, kön, och hos Google kan man även anpassa utifrån intressen och mer specifika målgrupper. Resultatet är en betydligt mer effektiv SEM-kampanj, tack vare det noggranna arbetet i identifieringen av den digitala idealkunden, som når fram dit den ska.

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med? Hör av dig!