Så här lägger vi upp en SEM-kampanj på Qase

Vårt digitala arbete utökas snabbt på Qase. Eftersom fler och fler företag ser värdet av att marknadsföra sig själva via Google’s nätverk (mer om detta nästa månad) blir också SEM, eller sökmarknadsföring en större komponent av vårt dagliga arbete. För att ge dig en bättre inblick i hur den här processen fungerar tänkte vi visa er exakt hur vi lägger upp en SEM-kampanj på Qase – med oss själva som exempel.

Sökordsanalysen är alltid A och O i SEM-arbete

Sökordsanalysen är grunden till alla insatser vi gör inom sökmarknadsföring, både för oss själva och för våra kunder. Den är viktig för att den ger insikt i hur internetanvändare – alltså våra potentiella kunder – beter sig när de söker på nätet. Inom SEM är det särskilt viktigt att fokusera på just sökord och sökfraser, alltså det man skriver in i Google när man vill ha svar på något.

Man kan dela in sökord och sökfraser i två grupper när man ska jobba inriktat på de här plattformarna: sök på ens varumärke och sök på tjänst/produkt som man erbjuder. Tänk dig att du är på semester och undrar vart närmaste mataffär ligger. Du är också ICA stammis-kund, och ska vara på plats ett tag – så i stället för att söka på ”mataffär” söker du helt enkelt på ”ica nära mig”.

Varumärkeskännedom är ett särskilt viktigt verktyg även inom digital marknadsföring. Om en potentiell kund redan vet vad ni heter vet hen sannolikt också vad ni erbjuder. Då är detta ofta en person som befinner sig relativt långt ner i köpprocessen, eller the purchase funnel. Det borde man använda till sin fördel i SEM-arbetet också.

Kampanjen: Fundamentet för all sökmarknadsföring

När sökordsanalysen är klar kan man kombinera det man har hittat med marknadsföringens syfte, och lägga upp sina kampanjer. Detta fungerar som den övergripande strukturen för en digital reklaminsats. Det är vanligt att man delar in i just varumärke, eller brand, och produkt eller tjänst. För oss på Qase betyder detta att vi fortsätter med den här indelningen också när vi ska strukturera våra kampanjer.

Kampanjen för vårt varumärke, alltså vårt företagsnamn, heter helt enkelt ”Qase”. Sedan kan vi lägga in olika kampanjer beroende på vilken tjänst vi vill framhäva. Då kan vår lista över kampanjer till exempel se så här ut:

  • SÖK-Sociala medier
  • SÖK-Reklam i radio
  • SÖK-SEO

När man har lagt upp den här strukturen kan man börja att med att lägga in parametrarna för hur den ska rikta in sig mot idealkunden på Google.

Sökord och annonsgrupper i SEM-kampanjerna

För varje kampanj man har skapat bildas därefter en annonsgrupp som baserar sig på de övergripande sökorden man hittade i analysen. Här lägger man in sina inställningar för hur man vill synas digitalt med kampanjen. Man kan till exempel välja allt från bred till snäv matchning för de olika sökorden, som betyder allt från ett liknande sökord till det exakta sökordet. Valen man tar här beror på både budget och uppskattat beteende hos användaren.

Hos oss på Qase kan då annonsgrupperna under kampanjen ”SÖK-Sociala medier” se ut så här:

  • Annonsera på facebook = Annonsgrupp 1
  • Annonsera på instagram = Annonsgrupp 2
  • Annonsera på linkedin = Annonsgrupp 3

Annonstexter och företagets budskap till kunden

Det sista steget när man jobbar med SEM på detta sätt är annonsen kunden ser när man har dykt upp på ett av sökorden man vill synas på. Varje annonsgrupp får tre olika annonser, alltså tre olika sammansättningar av texter. I detta steg ska man vara noggrann, se till att man får med den informationen som är relevant för kunden – och ökar sannolikheten för att de klickar.

Google testar alla tre annonserna man lägger in på varje annonsgrupp, och efter att tillräckligt med data har samlats in använder sökmotorn den annonstexten som presterar bäst.
Här kan du se hur vi har lagt in två olika texter för vår annonsgrupp ”Annonsera i sociala medier” och hur Google valde en av annonserna och då med den alternativa rubriken ”Marknadsföring sociala medier | Qase | qase.se ”:

Annonsera i socialamedier annonser SEM exempel

Att jobba med SEM kan ha stor effekt när det görs precist, i rätt ordning och med idealkunden i fokus. Vi älskar att hjälpa våra kunder med att hitta bästa sätt att synas på med sökmarknadsföring.

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med? Hör av dig!