Hur jobbar vi med sökord på Qase?

I vårt förra inlägg kollade vi på hur man använder sökord på ett medvetet och strategiskt sätt i digital marknadsföring. Sökord är nyckeln till att nå ut till dina idealkunder, och bör utgöra en stor del av företagets digitala kommunikationsstrategi. Detta är också anledningen till att vi på Qase har just sökord som ett av våra största fokusområden i arbetet vi gör tillsammans med våra kunder. I den här artikeln kollar vi på exakt hur en sökordsprocess går till hos oss.

Steg 1: Vilka sökord är relevanta för dina kunder?

I början av nästan alla SEO-processer jobbar man egentligen mycket med välinformerad gissning. Man kollar på hur den aktuella branschen ser ut, vad de största företagen gör, och på vilket sätt konkurrenter positionerar sig. Med det här i bakhuvudet skapar vi en bild på hur omgivningen ser ut, som utgör grunden för nästa steg av analysfasen.

Här ska vi försöka att klura ut vilka sökord som är relevanta för just dina kunder. Vad söker de på? Vart söker de ifrån? Vad är sannolika problem som de letar efter lösningar på? Med en liten brainstorming som baserar sig på människorna ni önskar nå ut till utarbetar vi en preliminär sökordslista.

Steg 2: Att hitta sökorden som man borde satsa på

Sökordslistan är egentligen en samling hypoteser om vad man tror kunden skriver in i Google när ert företags produkt eller tjänst kan vara en relevant lösning. När vi väl har fått på plats några sådana hypoteser kan vi börja att testa dem; då samarbetar SEO- och SEM-avdelningen för att kolla på vilka sökord som faktiskt används.

Här blir verktygen Search Console och Ads, levererat av Google, särskild värdefulla. Dessa är i princip bibliotek med enorma mängder data om hur människor söker, vad de söker på, vart de befinner sig när de söker och vilka andra sökord och -fraser som kan vara relevanta. Ju mer data man har, desto mer vet man om sökorden – och kunden. Då ser vi snabbt vilka hypoteser som stämmer från vår ursprungliga analys, och får ihop en slutgiltig sökordslista som vi använder till vidare arbete.

Steg 3: Optimering av relevant innehåll

Att ha en sökordslista baserad på faktiska data är att sitta med facit om dina kunder i handen. Den här informationen är oerhört värdefull – när man använder den så som man ska. Google belönar företag som använder sökord så att de som söker (alltså Googles kunder) får en värdefull upplevelse, och hittar rätt så snabbt som möjligt. Det här gör man genom att optimera det existerande innehållet man redan har på sin hemsida.

Vi inkorporerar sökorden som är mest relevanta för idealkunden på ett organiskt sätt. Det betyder till exempel att vi skriver om landningssidor, gör om texten som visas i Googles sökresultat, eller lägger till innehåll som fokuserar på det aktuella sökordet. Med små förändringar görs existerande text om till ett sökresultat Google känner igen, och vill visa till de ni önskar att ska hitta er.

Steg 4: Övervakning av och rapportering om sökorden

Rankning på organiskt innehåll – alltså innehåll man inte betalar för att placera framför en idealkund – är ett projekt som kan ta lite tid. Även fast Google uppdaterar sitt index kontinuerligt är det viktigt att man håller koll på hur man ligger till efter man har implementerat en ändring. Efter att vi har optimerat innehåll är därför nästa steg månatlig rapportering om hur hemsidan ligger till placeringsmässigt.

De här rapporterna är en löpande uppdatering av hur det går för hemsidan och sökord man har optimerat för. Resultatet säger något om vart ni ligger i ett fysiskt område, samt i er bransch, och ger även mer data som vi kan använda i det fortsatta arbetet. På det här viset får företaget en plats i sökmotorernas myller av sökord; det blir alltså betydligt lättare att se vad som fungerar, och vad som måste ändras i fortsättningen.

Steg 5: Löpande utvärdering av företagets sökord

Det här är också det sista steget i arbetet med sökord på Qase. Om det är en sak vi vet, så är det att algoritmen för Google ändrar sig konstant. Den blir ständigt mer intelligent, och därför är det viktigt att fortsätta ha koll på hur våra kunder placerar sig i sökmotorn. Alltså måste man ha en löpande utvärdering av sökordslistan, och fortsätta komma tillbaka till den ursprungliga analysfasen.

Produkter kanske ändrar sig. Ni kanske vill nå ut till en större, eller mer specificerad, kundbas. Kanske öppnar ni ett nytt kontor och behöver kolla på er digitala marknad där. Genom att jobba med sökord på ett stegvis och fokuserat sätt ser vi på Qase till att ni hittar fram till er idealkund precis så som ni ska.

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med? Hör av dig!