En tillbakablick på den svenska mediekonsumtionen under 2019

Hur svenskarna konsumerar media är vår viktigaste utgångspunkt när vi ska utveckla en strategi för våra kunder. Både på detaljnivå och generellt ger detta oss konkreta svar på vad som är viktigt för olika publiker – och hur vi ska skapa en berättelse genom marknadsföringen som tilltalar den tänkta idealkunden.

Hur har Qase jobbat under året som gått?

Under 2019 har vi fortsatt att fokusera på utveckling inom digitala medier – utan att glömma bort de traditionella kanalerna TV och radio. Det är här vi har vårt ursprung, men det har även varit viktigt för oss att hänga med i den digitala tillväxten dessa plattformar genomgår.

Eftersom fler och fler svenskar konsumerar media digitalt har vi på Qase jobbat aktivt med att rikta våra kunders marknadsföringsinsatser framåt, i ett tempo som är naturligt och organiskt för de olika företagen.

Internt har vi lanserat en blogg och utökat vårt digitala team för att kunna möta det digitala skiftet som fortsätter att röra sig igenom Sverige. Vår högsta prioritet är att hålla oss uppdaterade så att vi alltid kan erbjuda innovativ marknadsföring som passar in i tiden. För att lyckas med detta blir det även viktigt att kolla på siffrorna för hur svenskarna på en individuell nivå beter sig i ett digitalt sammanhang.

Lyssnandet och tittandet under 2019

Internetstiftelsens Svenskarna och internet-rapport är en avsevärd källa till just detta. Här får man en bra överblick av kanalerna som Qase jobbar med tillsammans med sina kunder. Och även om Sverige har en enorm utveckling inom digital konsumtion är det traditionella lyssnandet och tittandet fortfarande stort.

Från rapporten kan vi se att:
“Bland internetanvändarna (16+ år) används traditionell tv och radio fortfarande i högre utsträckning än deras största digitala motsvarigheter.”

Totalt ser 89 % av internetanvändare i Sverige på traditionell tv – alltså tv som inte är internetbaserad – och 57 % konsumerar media via den här kanalen dagligen. Jämför man med playtjänster har dessa en lång bit kvar tills de hinner i kapp. Endast 16 % av internetanvändare tittar på playtjänster dagligen.

Även traditionell radio ligger en bra bit framför sin digitala motsvarighet. Ungefär 20 % skiljer de två från varandra. Traditionell radio ligger på 81 %, medans digital radio är det 62 % av rapportens svarande som konsumerar.

Sociala medier och de mest aktuella kanalerna för marknadsföring

83 % av internetanvändarna befinner sig på sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat och Twitter. Med 95 % av Sveriges befolkning som uppger att de använder sig av internet landar man alltså på en siffra på precis under 8 miljoner. Sociala medier är med andra ord i allra högsta grad en viktig kanal för marknadsföring.

Rapporten från Internetstiftelsen visar även att bland studenter använder 98 % sig av sociala medier. Twitter och Snapchat är särskilt populära nätverk i Sveriges städer när man jämför med landsbygden. Det är dock intressant att läsa att ständigt fler internetanvändare upplever tiden de spenderar på sociala medier som ‘inte meningsfull’:
“Hela 40 procent anser att tiden inte används väl/är meningsfull och nästan lika många tycker att den tiden är varken eller (36 %).”

Den här trenden är viktig att hålla koll på, eftersom den tyder på att publiken på sociala medier som utgångspunkt kan vara svårare att engagera.

Varför jobbar vi med de mediekanalerna vi gör?

Självklart tycker vi det är kul att vara aktivt delaktiga i den digitala utvecklingen i Sverige. Internet och alla dess kanaler har gjort marknadsföring till något betydligt mer omfattande än det var för bara två decennier sedan. Själva grunden för vår kompetensutveckling på Qase ligger just i att hantera stora skiftningar i mediekonsumtionen.

Men utöver detta är vår största passion att hjälpa våra kunder med att skapa något riktigt bra genom sin marknadsföringsstrategi. Något helt konkret som man kan titta tillbaka på och se att hade en faktisk inverkan på tillväxten av kunder. Det är därför vi alltid gör vårt yttersta för att utöka vårt utbud – så att ni har verktygen ni behöver för att lyckas med marknadsföringen.

Och med den här inställningen inför semestern och 2020 önskar vi er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med? Hör av dig!