Pressmeddelande – Bauer Media utökar sitt samarbete med Qase

Qase har representerat Bauer Medias audiella portfölj i Uppsala sedan 2013. Fr o m 2021 avtalas två nya regioner.

Mix Megapol och NRJ lanserades i Uppsala under 2013 och Qase har sedan starten varit säljpartner i regionen. Qase har mångårig erfarenhet av audiell marknadsföring och har hela tiden varit en bra leverantör till Bauer Media. Inför 2021 väljer parterna att utöka samarbetet och Qase avtalas som säljpartner i ytterligare två regioner; Gästrikland och Värmland.

”En stark leverantör till oss…”

Johnny Strömgren, försäljningsdirektör på Bauer Media, kommenterar; Qase är en stark leverantör till oss i Uppland. De har levererat stabila intäkter till vår verksamhet under de senaste åtta åren. Vi kan dessutom se att Uppsala är en av de regioner som stått starkast även under 2020 som varit ett omtumlande och utmanade år med de effekter Covid-19 inneburit för oss.

– För oss är det viktigt att säkerställa rätt nivå av intäkter från start och vi har erfarenhet av att Qase lever upp till det och ser med det fram mot ett utökat samarbete, säger Johnny Strömgren.

I samband med det utökade samarbetet anställer Qase också två representanter i Gävle respektive Karlstad att företräda Qase erbjudande.

Johnny Strömgren
Johnny Strömgren – försäljningschef Bauer Media
Johan Plamblad – Vd och partner

Ny VD som ska leda verksamhetens etablering mot nya marknader

Qase som, utöver att man erbjuder audiell kommunikation, arbetar med digital marknadsföring anställde under hösten en ny VD som ska leda verksamhetens etablering mot nya marknader.

Lansera Qase portfölj på nya marknader

– Jag har kommit in i bolaget med en tydlig uppgift att lansera Qase portfölj på nya marknader. Jag har själv en bakgrund inom lokal och regional säljledning och vet därför vikten av att etablera med individer som finns nära de lokala medieköparna. Med de personer vi knyter till oss i samarbetet med Bauer Media får vi en riktigt bra start. Uppdraget innebär att vi får en liknande portfölj i våra nyetableringar som den Qase så framgångsrikt arbetat med i Uppsala, säger Johan Palmblad, nytillträdd VD hos Qase.