Author

Jair Diaz

SEO-ansvarig

Som SEO-ansvarig på Qase leder och utvecklar Jair Diaz SEO-avdelningens arbete framåt. Han ansvarar över avdelningens personal och att målen kopplat till tillväxt samt kompetens- och affärsutveckling uppfylls och skapar lönsamhet för företaget. Jair jobbar även operativt med kunder genom bland annat analys, strategi, optimering och att hålla i utbildningar i Google Analytics 4.

Jair har arbetat med digital marknadsföring sedan 2016, vilket har gett honom en bra övergripande kunskap inom branschen. Idag specialiserar han sig inom alla delar av SEO samt dataanalys och spårning, och lägger extra fokus på att hålla sig uppdaterad kring de förändringar som hela tiden sker inom respektive område. Han är även utbildad i SEO, ledarskap och arbetsrätt samt datadrivet arbetssätt och analys.

Jair Diaz

Fler artiklar från Jair

Inga artiklar hittades.