Vår digital process

Vår digitala process

Allt sker i en given ordning för att digitala marknadsinsatser ska få största möjliga effekt och för att kunder ska se värdet i våra insatser. En digital insats med Qase delas in i sex steg:

Behovsanalys

Vi tar reda på allt vi behöver veta för att presentera en effektiv digital lösning till dig

Förslag

Vi presenterar ett förslag baserat på information från behovsanalys och omvärldsbevakning.

Implementering

Vi sätter upp alla relevanta konton och påbörjar det digitala arbetet.

Optimering

Vi bevakar och optimerar arbetet löpande för bästa resultat.

Rapportering

Vi redogör för resultatet av kampanjerna.

Låt oss hjälpa dig att synas!