Paid social performance plus

Paid social-paket – Performance +

Performance + är skräddarsytt för företag och organisationer som vill optimera sin digitala annonsering genom en noggrann strategi och en målinriktad approach. I uppstartsfasen utvecklas en skräddarsydd annonsstrategi baserad på en grundlig behovsanalys och tydligt definierade mål. Det inkluderar målgruppsinriktningar, budgetplanering, val av plattformar och förslag på KPI:er.

Detta får du med Performance +:

Rekommendationer

Vi ger rekommendationer för val av plattformar och organiskt innehåll för att säkerställa optimala resultat från annonseringen. Kampanjuppsättning och materialproduktion omfattar implementering av Meta-pixel, skapande av annonskonton, utformning av annonsmallar samt genomförande av kampanjer.

Löpande arbete

I det löpande arbetet står optimering och utveckling av annonseringen i fokus, allt i enlighet med den strategi och de målsättningar som satts upp i samråd med dig som kund. Optimeringsarbetet inkluderar kontinuerlig annonsutveckling, fördelning av budget baserat på bäst presterande kampanjer, målgrupper och annonser. Dessutom ingår identifiering och utveckling av målgrupper, retargeting-annonsering och uppföljning av satta KPI:er.

Uppföljning och analys

Uppföljning och analys är en integrerad del av arbetet och omfattar användningen av en dashboard för månadsvis uppföljning samt projektledning för att säkerställa att den valda strategin motsvarar förväntningarna.

Målspårning och Cookie Consent (länk till målspårning-/cookie consent-paketen) är avgörande för att utföra och utvärdera arbetet på bästa möjliga sätt. Detta paket är designat för att möta ditt företags specifika behov och maximera effektiviteten av den digitala annonseringen.

Möjligheten till flera plattformar

Inom Performance + inkluderas möjligheten att använda olika plattformar som exempelvis Meta Ads, Pinterest, LinkedIn Ads, Snapchat Ads och TikTok Ads. Fokus ligger på att anpassa KPI:er baserat på fördefinierade målsättningar.

Upptäck potentialen med sociala medier med Qase idag.

Sociala medier-paket

Se fler paket inom sociala medier

Performance

För företag och organisationer som strävar efter att stärka sin digitala närvaro och varumärkeskännedom genom effektiv annonsering.

Offertpaket

Vi formar varje detalj efter era förutsättningar – från en skräddarsydd annonsstrategi till kontinuerlig optimering och analys.

Sociala medier-analys

Grundlig analys företag som vill sticka ut inom sin bransch och optimera sin strategi för att nå och engagera sin målgrupp på ett effektivt sätt.