Sociala medier-analys

Sociala medier-analys

Qase erbjuder en grundlig och djupgående analys av er närvaro på sociala medier, skräddarsydd för företag och organisationer som strävar efter att förstå och förbättra sin digitala närvaro. Denna analys passar särskilt bra för företag som vill sticka ut inom sin bransch och optimera sin strategi för att nå och engagera sin målgrupp på ett effektivt sätt.

I sociala medier-analysen ingår olika aspekter:

Nulägesanalys

Först och främst genomförs en nulägesanalys där er nuvarande närvaro på sociala medier granskas detaljerat. Detta inkluderar en utvärdering av vad som fungerar väl och identifiering av områden där förbättringar kan göras för att öka effektiviteten.

Branschanalys

Därefter genomförs en branschanalys för att jämföra er strategi med hur era konkurrenter och branschkollegor agerar på sociala medier. Målet är att identifiera trender och möjligheter där ni kan skilja er från mängden.

Målgruppsanalys

En viktig del av analysen är målgruppsanalysen, där Qase tydligt definierar era primära och sekundära målgrupper. Detta hjälper till att skapa en mer riktad och effektiv närvaro på sociala medier.

Kanalanalys

Genom en kanalanalys identifieras vilka plattformar som är mest relevanta för er målgrupp. Detta ger vägledning för var ni bör vara mest aktiva för att nå ut på ett effektivt sätt.

Innehållsanalys

Innehållsanalysen fokuserar på att förstå vilken typ av innehåll som passar bäst för er målgrupp och ger rekommendationer för strategiskt innehållsskapande.

Konkreta rekommendationer

Avslutningsvis levererar Qase konkreta rekommendationer baserade på de genomförda analyserna. Denna omfattande sociala medier-analys är designad för att hjälpa företag och organisationer att ta informerade beslut och förbättra sina strategier på sociala medier.

Qase hjälper dig med dina sociala medier.

Komplettera analysen med ett contentpaket

För att komplettera dessa insikter erbjuder vi även ett contentpaket med film och foto för sociala medier. Qase skapar detta contentpaket utifrån sociala medier-analysens rekommendationer och anpassar det för sociala medier och ert varumärke.

Innehåll i contentpaketet

3 filmer

När vi tar fram en grafisk profil är vi noga med att inkludera alla tänkbara situationer där ditt varumärke kommunicerar. Din grafiska profil blir en tydlig mall för enhetlig kommunikation oavsett kanal eller medium.

15–20 färdigredigerade bilder

Ett bildpaket tas i samband med inspelningstillfället för användning internt och externt på digitala plattformar.

Sociala medier-paket

Se fler paket inom sociala medier

Performance

För företag och organisationer som strävar efter att stärka sin digitala närvaro och varumärkeskännedom genom effektiv annonsering.

Performance +

För företag och organisationer som vill optimera sin digitala annonsering genom en noggrann strategi och effektiv, målinriktad approach.

Offertpaket

Vi formar varje detalj efter era förutsättningar – från en skräddarsydd annonsstrategi till kontinuerlig optimering och analys.