Cookie consent

Cookie Consent

När en användare besöker en webbplats så genereras olika typer av data, vilket även innebär att det finns en risk för spårning av känslig information. För att skydda användarnas integritet och uppfylla kraven i GDPR, är det nödvändigt att implementera en effektiv cookiehanterare på din webbplats.

Cookie Consent lämpar sig för alla kunder som har en webbsida där man på något vis hanterar personlig data. Det kan vara via Google Analytics eller annan tredjeparts-partner. Vi implementerar en helhetslösning för cookiehantering som innefattar en popup-ruta samt en cookiedeklaration som förklarar vad som lagras via hemsidan.

Spåra på rätt villkor

Det är viktigt att ge användare på webben möjligheten att enkelt godkänna eller avvisa cookies. Dessutom ska de kunna ändra sina beslut vid senare tillfällen. Denna flexibilitet är inte bara en laglig skyldighet enligt GDPR, utan det skapar också en tryggare användarupplevelse. Genom att låta användarna själva välja vilken typ av spårning de tillåter, ökar förtroendet för webbplatsen.

Vi säkerställer att spårningen är uppsatt utifrån GDPR:s regelverk

Implementation av en cookiehanterare

Implementation av en cookiehanterare som ger möjligheten att spåra data utifrån vad användaren tillåter.

Implementering av cookiepolicy

Implementering av cookiepolicy på relevant undersida.

Öka förtroendet och säkerheten på din webbplats. Har du frågor eller är intresserad av att få veta mer om vårt paket för Cookie Consent?

Målspårning & analys

Se fler paket inom målspårning

Grundläggande målspårning

Vårt grundpaket lämpar sig för alla verksamheter som har en webbplats och vill ha grundläggande målspårning uppsatt.

E-handelsmålspårning

E-handelmålspårning gör det möjligt för dig att följa kundens köpresa – hela vägen från att de kommer in på din hemsida till att de gör ett köp.