Emplayer branding

Employer branding

Employer branding är kritiskt för att attrahera talanger och bygga en positiv arbetsgivar-image. Och vilka är bäst på att visa hur ni har det, om inte era egna medarbetare? Som en bonus får man som tittare även en inblick i vilka ni är och vilken företagskultur som ryms inom era väggar. Rörligt innehåll kring employer branding är ett proaktivt sätt att få kvalificerad arbetskraft och “rätt” typ av medarbetare som andas era värderingar. Dessa filmer kan också användas bredare än bara till potentiella kandidater, de stärker även ert varumärke och skapar ett förtroende gentemot kunder och intressenter.

Employer branding-filmer utgör en kraftfull strategi för att skapa, engagera och behålla en stark arbetsstyrka.

Människan bakom varumärket, ett vinnande koncept

Människan bakom varumärket, ett vinnande koncept

Idag köper vi inte bara produkter eller tjänster, många köper också in i företagskulturen och dess värderingar. Filmer som lyfter människorna bakom varumärket skapar en stor fördel i form av mänsklig koppling som går bortom produkter och tjänster.

Employer branding

Attrahera kvalificerad arbetskraft och nya kunder

Varaktigt intryck

Employer branding-filmer skapar intryck genom att kommunicera företagets historia och framgångar på ett minnesvärt och inspirerande sätt.

Attrahera talanger

Visuella element och autentiska berättelser i filmer attraherar kvalificerad arbetskraft och personer som delar företagets värderingar.

Mätbar effektivitet

Filmer ger möjlighet att mäta prestanda och finjustera employer branding-strategin för att kontinuerligt förbättra attraktionen och kommunikationen.