Sociala medier

Sociala medier

Med kampanjer i social media syns du där dina kunder finns. Människor i allmänhet – och svenskar i synnerhet(!) – spenderar väldigt mycket tid i social media. Därför är det en självklarhet att du ska ha en strategi för, och annonsera i, sociala kanaler när du vill skapa behov för den vara eller tjänst du säljer.

Det är viktigt att din sociala medienärvaro är genomtänkt

De allra flesta är redan användare i sociala kanaler och många tänker att de kan sköta annonseringen själva utan en byrå, och det kanske du kan, om du är riktigt duktig. Bruset i social media är enormt och för att få rätt effekt på kampanjer i sociala medier måste arbetet vara genomtänkt hela vägen från målgruppsanalys till presentation och optimering. Det är enkelt att samla många ”views” och vi hör ofta människor som satsat en slant och nått massor av människor. Men vad gav det tillbaka? Som din byrå för sociala medier driver vi alltid kampanjen med målsättningen att målgruppen ska konvertera, d.v.s. bli intresserade på riktigt och blir kund hos dig.

En byrå för sociala medier som ger den fulla kraften

​För att använda det vi kallar för ”den fulla kraften i social media” ska annonseringen vara väl genomarbetad och målgruppen ska hellre vara rätt än stor. Använd inte social media som massmedier utan använd de smarta verktyg som finns. Marknadsföring i sociala medier är mest effektiv vid riktade annonser mot målgrupper där det finns störst chans till konvertering.

De sociala mediekanalerna har massor av insikter om användarna och med vår kunskap i hela processen från målgruppsanpassning och genomförande, till konvertering på sajten, finns stor chans att prickskjuta rätt kommunikation mot rätt målgrupp baserat på geografi, demografi och intresse. Väl genomförd marknadsföring i sociala medier är därför enormt träffsäker.

Att arbeta med varumärke och ”skjuta brett” kan vi också göra men då finns en mängd alternativ massmedia som vi gärna utvärderar tillsammans med dig. Vi ska inte underskatta kraften i massmedia men vi måste hålla isär de marknadskanaler som finns och se till att ha en strategi för hur vi använder var och ett på ett så effektivt sätt som möjligt.

Hur går en kampanj i sociala medier till?

När det är dags att inleda arbetet med kampanjer i social media arbetar vi med följande delar:

Behovsanalys

Vi tittar på vad som ska säljas, till vem det ska säljas och hur det ska presenteras för att målgruppen ska bli intresserade. Vi fastställer målgrupper med hänsyn till geografi, demografi och intressen. Här får vi tydliga insikter kring målgruppsvolym och kan rekommendera budget för kampanjerna. Vi beslutar också kampanjperiod och om det ska laddas med en fler-stegs-raket, -ofta följer vi upp kampanjer med nya riktade annonser mot målgrupper som visat intresse men inte konverterat.

Kampanjer och annonser

Varje annonskampanj ska laddas med flera annonser med samma budskap. Det är viktigt för att kunna mäta prestation och optimera löpande.

Spårningsimplementering

Vi behöver mäta hur annonserna driver trafik och hur trafiken interagerar med er sajt. Här kan vi mäta ROAS (Return On Ad Spend) med målsättning att fastställa effekt i intäkter till er verksamhet.

Optimering

Vi följer noga alla kampanjer och optimerar löpande mot att de mest effektiva annonserna ska exponeras mest. Budget ska också gå till de högst presterande kampanjerna.

Rapportering

Efter avslutad kampanj tittar vi tillsammans på utfallet och nyckeltal för de avslutade kampanjerna. Här resonerar vi oss fram till värdefulla insikter inför kommande insatser.

Nå ut genom bruset

Det kan vara svårt att penetrera bruset med annonsering för varumärket i sociala medier eftersom användarna är snabba i flödet (de flesta av oss kan gå till sig själv och få det bekräftat). Men om vi på förhand kan hämta insikter och målgruppsanpassa din annonskampanj så flerdubblas chansen att du får observation på ditt budskap och faktiskt skapar trafik till din sajt – din borg!

I arbetet med social media ska vi också komma ihåg den organiska delen, eller de ”ägda delarna”. Vi hjälper till att sätta upp (eller uppdaterar befintliga) företagssidor i sociala kanaler och säkerställer att det finns personer hos våra kunder som äger och älskar företagets profil. Det är viktigt med en strategi och planering för hur ni visar upp er verksamhet över tid och interagerar med målgruppen som gillar er.

Känner ni er osäkra så ordnar vi utbildning inom sociala medier. I en digital workshop lär vi er de relevanta kanaler som finns, hur ni sätter en tonalitet och fastställer hur ni vill uppfattas. Vi stöttar er givetvis i det organiska arbetet tills ni känner er trygga och själva tar över.

Är du nyfiken så tveka inte att höra av dig!

Vill du få en kostnadsfri behovsanalys? Svara på några enkla frågor så har vi vad vi behöver för att göra en första bedömning.