Våra filmer

Självklart är vi stolta över all film vi producerar, från kort video i sociala medier till TV-reklam och filmer till hemsidor. Här har vi samlat några av våra favoriter vi gärna visar upp. Är du sugen på att göra något liknande? Vi är alltid redo att höra din idé!

Unika rum, unika personer

Vi skapade en reklamfilm (TVC) åt Upsala Färg. Det bakomliggande konceptet handlar om att varje person är unik och att det tar sig uttryck i hur man bor. Med sitt breda utbud av produkter skapar Upsala Färg möjlighet för sina kunder att leva ut sina drömmar – det är bara deras egna kreativitet som sätter gränserna.

Filmen skapades primärt för TV men har även klippts ned i kortare versioner för online. Exempelvis så gjorde vi en version för varje person i filmen.

Taxi genom livet

Fenomenet Taxi har funnits i över 100 år och utgör någon form av relation till en majoritet av människor. Vi ville skapa filmer där vi visar Upsala Taxis roll, att de finns där när vi behöver dem – i allt från de viktigaste stunderna i ens liv till mindre betydande sådana. Vi byggde filmerna på konceptet från vagga till grav, där man får följa ett par från ungdomen till att de blir äldre. Totalt tre filmer skapades och varje film skildrar ett sammanhang som är starkt förknippat med taxi.

Ett aktivt liv

Muskelcentrum förespråkar att, om möjligheten finns, leva ett aktivt liv i den grad som är möjlig. Vi filmatiserade det vi tänker oss är målbilden hos många av Muskelcentrums kunder, att de ska kunna övervinna sina skador och få möjlighet till att leva ett aktivt liv. Vårt mål med filmen var att förmedla en känsla och av denna anledning hade vi i filmen en mindre betoning på olika behandlingstekniker.

Denna film används på deras hemsida i själva bannern, har klippts ned till flera olika versioner och visas i samband med presentationer. De olika versionerna är många och har strösslats ut över en längre period för att hålla sig aktiv på sociala medier.

Behöver du en videoproduktion? Vi både producerar och distribuerar rörligt material – digitalt och på tv. Hör av dig så berättar vi mer!

Våra områden inom produktion