ROAS – vad är det och hur räknar jag ut det?

ROAS (Return On Ad Spend) är ett viktigt mätvärde inom digital marknadsföring som används för att mäta hur mycket intäkter en annonskampanj genererar i förhållande till dess kostnad. Genom att beräkna detta kan företag och marknadsförare se hur mycket intäkter de får tillbaka för varje spenderad krona, vilket ger en tydlig bild av hur effektiv annonseringen är och hur kampanjerna bör optimeras framåt.

I denna text förklarar vi mer om vad ROAS betyder, hur man räknar ut ROAS och hur det används inom marknadsföring.

Vad betyder ROAS?

ROAS står för Return On Ad Spend/Return on Advertising Spend och är alltså ett mätvärde som visar hur mycket intäkter en annonskampanj genererar i förhållande till annonskostnaden för kampanjen. En hög ROAS betyder att en kampanj är kostnadseffektiv och genererar mer intäkter än vad som spenderas på annonseringen. Genom att förstå detta mätvärde kan företag och marknadsförare se vilka kampanjer som presterar bäst och justera sina strategier därefter.

Hur räknar man ut ROAS?

Att räkna ut ROAS är enkelt och kräver endast två siffror: de totala intäkterna som genererats från en annonskampanj samt annonskostnaden, eller ”spenden”, för samma kampanj. Intäkterna divideras med kostnaderna där summan = kampanjens ROAS.

Formel för uträkning av ROAS

Räkneexempel:
Om en kampanj exempelvis genererar 100 000 kr i intäkter och kostar 20 000 kr blir uträkningen: 100 000/20 000 = 5. ROAS är alltså 5, eller 500 %.  

Det innebär att för varje krona som spenderats på annonsering har du fått tillbaka fem kronor i intäkter.

Vill du vara säker på att du räknar rätt? Använd vår kalkylator för att räkna ut ROAS!

Vad är en bra ROAS?

Vad är då en bra ROAS? Det varierar beroende på bland annat vilka mål som har satts upp för marknadsföringen, vilken bransch det gäller och vilka specifika förutsättningar företaget har. Generellt sett räknas en ROAS över 1 (100 %) som positiv, då det innebär att kampanjen genererar mer än vad den kostar. När du räknar ut ROAS är det dock bara själva annonskostnaden som räknas med, inte andra kostnader som exempelvis den arbetstid det tar att sätta upp kampanjerna eller skapa materialet till annonserna.

Samtidigt är en väldigt hög ROAS inte alltid positivt, eftersom det indikerar att företaget inte investerar tillräckligt i marknadsföring och därmed missar tillväxtmöjligheter.

En negativ siffra betyder inte heller alltid något negativt, i en långsiktig marknadsföringsstrategi. Det är till exempel vanligt att varumärkesbyggande kampanjer ger en lägre ROAS, samtidigt som dessa kampanjer är en viktig del i att bygga varumärkeskännedom och bidrar till de positiva resultat som de konverteringsdrivande kampanjerna visar.

Hur används ROAS inom marknadsföring?

Mätvärdet används alltså för att analysera och optimera annonskampanjer i olika kanaler, bland annat inom sökmotorannonsering (SEM), displayannonsering och annonsering på sociala medier. För marknadsförare är ROAS ett viktigt verktyg för att fatta datadrivna beslut och förbättra sina marknadsföringsstrategier.

Även Google själva lyfter ROAS som ett viktigt mätvärde i Google Ads, för att hjälpa annonsörerna att maximera sina investeringar. Genom att analysera utifrån detta kan företag och marknadsförare justera budgeten samt optimera annonsinnehållet och sina strategier för att förbättra resultaten.

Behöver ditt företag hjälp med marknadsföring som alltid baseras på faktiska data och dina behov? Kontakta Qase så hjälper vi dig!  

Skillnaden mellan ROAS och ROI

Ett annat vanligt mätvärde är ROI, Return On Investment. ROAS och ROI mäter lite olika aspekter av marknadsföringens effektivitet. Medan ROAS fokuserar specifikt på annonskostnaderna mäter ROI den totala avkastningen på en investering. ROI används även i högre utsträckning inom annat än marknadsföring, för att mäta annan slags lönsamhet.

ROAS ger alltså en tydlig insikt i hur väl annonskampanjer presterar på kort sikt och ROI ger en bredare bild av investeringens lönsamhet över tid. När en professionell marknadsföringsbyrå utvärderar en kampanj tas alltid flera olika mätvärden och andra faktorer med i bedömningen. Genom att låta en expert analysera annonseringen utifrån olika mätvärden, målsättningar, bransch och andra förutsättningar får företaget en mer heltäckande bild av marknadsföringsstrategiernas framgång och optimala förutsättningar att optimera resultatet.

Sammanfattning

  • ROAS (Return On Ad Spend) är ett mätvärde som mäter hur mycket intäkter en annonskampanj genererar i förhållande till dess kostnad.
  • Mätvärdet räknas ut genom att annonsintäkterna divideras med annonskostnaderna.
  • En positiv ROAS (över 1/100 %) betyder att en kampanj genererar mer intäkter än vad som spenderas.
  • En negativ ROAS kan vara en acceptabel del av långsiktiga strategier, vanligtvis för varumärkesbyggande kampanjer.
  • ROAS och ROI (Return On Investment) mäter olika aspekter av marknadsföringens effektivitet, där ROAS fokuserar på annonskostnader och ROI på total avkastning.
  • En professionell marknadsföringsbyrå tar med flera olika mätvärden och faktorer i bedömningen för att optimera kampanjernas resultat.