Vad betyder targeting i digitala medier?

QASE är specialister på targeting via programmatisk annonsering i Google Display Network (GDN) och via sociala medier. Programmatiska köp innebär enkelt förklarat att annonseringen styrs mot rätt målgrupp baserat på vem den är, vart den befinner sig, när du som annonsör vill nå den och inte minst hur mycket du är villig att betala för varje exponering eller faktisk trafik till din sajt.

Hur fungerar retargeting?

QASE är experter på retargeting och remarketing via GDN och sociala medier. Begreppet innebär att du som annonsör kan exponera ett specifikt budskap mot målgrupper som befinner sig längst ner i köptratten, genom att spåra besökare från din sajt och möta dem igen med en annons i ett annat digitalt sammanhang. Bra retargeting kan uppnå fantastiska resultat, det är dock viktigt att en retargeting-kampanj noga anpassas efter annonsörens verksamhet och kundens specifika köpcykel.

Hur lyckas man med retargeting?

Innan vi aktiverar en retargeting-kampanj tittar vi tillsammans med våra kunder på bland annat följande:

  • 1. Under hur lång tid vill vi att målgruppen ska exponeras? Hur ser köpcykeln ut?
  • 2. Hur många gånger vill vi att individer ska exponeras under kampanjperioden?
  • 3. Med vilket format och budskap vill vi träffa målgruppen? Display, video, varumärke eller erbjudande?
  • 4. I vilka miljöer vill vi att målgruppen ska exponeras, på givna sajter och/eller i sociala medier?
  • 5. Ska budskapet i annonsen variera beroende på vad man visat intresse för vid besöket?
TOP