Annonsera på Google

Mer än 95% av svenskarna använder Google som sökmotor och varje dag genomförs oändligt med sökningar. QASE är certifierad partner till Google och levererar helheten i arbetet med sökordsannonsering (SEM). Enkelt förklarat handlar det om att matcha rätt information och erbjudande relaterat till specifika sökningar.

Hur fungerar SEM?

Vi analyserar vilka relevanta sökvolymer som finns i kundens upptagningsområde och kan baserat på data rekommendera en sökordsportfölj och budget för SEM. Vi har lärt oss att den absoluta framgångsfaktorn för SEM är omsorg, d v s att vi som partner engagerar oss i våra samarbeten och hela tiden optimerar och analyserar vårt arbete utifrån kundens målsättning.

Hur ser arbetet med SEM ut och vad ingår?

  • Behovsanalys
  • Sökordsportfölj
  • Uppsättning av konto och kampanjer
  • Spårningsimplementering
  • Löpande tillsyn, optimering och utvärdering
  • Rapportering
TOP