Bannerannonsering steg för steg

Det är mycket att tänka på och komma ihåg när man ska dra igång med bannerannonsering. Alltså den typ av reklam som visas i Google’s nätverk och som når ut till miljontals människor. I Sverige kan man i teorin nå fram till varenda svensk med internetuppkoppling. Eftersom vi förra veckan visade er vad som är viktigt att komma ihåg med bannerannonser, tar vi idag oss an fem frågor som ger företaget en steg-för-steg-guide i den här typen av marknadsföring.

Varför kör ni en kampanj?

Först och främst: Man kommer ingenstans om man inte vet vart man ska. Översatt till marknadsföringsterminologi: Om ni inte vet varför ni vill annonsera för era kunder är sannolikheten stor att reklamen inte har särskilt stor effekt. Denna första fråga handlar därför om syftet bakom kampanjen. Det är viktigt att vara konkret och specifik när man formulerar svaret, eftersom man jobbar med fundamentet till hela insatsen.

Företag driver marknadsföring av en hel rad olika anledningar. Kanske ni vill bygga upp ert varumärke i en ny stad? Engagera tidigare kunder som ni nu har tappat? Informera existerande kunder om en ny tjänst som vore perfekt för dem? När ni har klart för er varför, kan man gå vidare till nästa fråga, nämligen vem.

Vem är reklamen ämnad för?

Om ni jobbar med TV, Radio, eller Digital annonsering spelar egentligen ingen roll: den ämnade publiken för alla kampanjer, annonser och reklamer är A och O i utformningen. Därför ska man ha en klar bild på exakt vem man riktar sig till med sin bannerannonsering, och helst i så mycket detalj som överhuvudtaget möjligt.

Om ni redan har en profil på er idealkund är det denna ni ska ha i bakhuvudet när ni börjar designa era reklamer. Om inte är detta ett perfekt läge för att skapa en sådan profil. Här är några bra grundfrågor:

  • Hur gammal är personen ni vill annonsera för?
  • Vad för intressen har hen?
  • Är personen en man eller en kvinna – spelar det någon roll?
  • Vad för vardagsproblem har personen – hur löser ni dessa?
  • Hur ser personens vardag ut i övrigt?
  • Vad för sorts media kollar personen mest på?

Eventuellt skapar svaren på dessa frågor en helt klar bild av vem som ska se er reklam – och bli engagerad av den.

Vart ska annonserna synas?

Om ni vet vem er kampanj är menad för blir det också enklare att klura ut vart ni vill synas med annonserna ni lägger ut. Glöm inte att Google’s Display Network är enormt, och är bestående av mer än 2 miljoner potentiella plattformar för er insats. I detta steg är poängen att välja det ställe där annonsen kommer ha störst inverkan på er idealpublik.

Det är också därför det är så viktigt att ni vet exakt vem detta är. Är det personer som kollar mycket på YouTube? Rör sig mer på hemsidor och bloggar? Eller som spenderar mycket av sin tid i appar? Med så många alternativ hos Google blir konsten att hitta det som ger er mest tillbaka utifrån er budget. Då kan man rikta in sig mer specifikt, med större sannolikhet för att nå ut till rätt människor.

Vilka format kommer ha störst effekt?

Låt oss säga att ni har klurat ut att er idealkund är en yngre person, mellan 20 och 25, som spenderar mycket av sin mobiltid i appar. Det är dock varierande vilka appar hen använder, och ni upptäcker att formatet som fungerar i en nyhetsapp inte fungerar i ett spel. När man jobbar med bannerannonsering hos Google är utformningen av olika kampanjformat jätteviktigt.

Generellt kan man säga att rörlighet (läs: video av något slag) nästan alltid är positivt vad gäller engagemang hos kunden. Detta är sannolikt så enkelt som att alla människors uppmärksamhet dras till det som rör sig. Utöver detta kan det dock variera hur stor effekt en annons har beroende på kombinationen av format och plattform. Vi rekommenderar därför att man producerar i alla fall några olika format på sina annonser, för att öka möjligheterna för exponering.

Vad fungerar bäst?

Det är viktigt att göra noggrant arbete i designfasen av alla kampanjer man kör. Det är dock omöjligt att se in i framtiden. Det här är också anledningen till att bannerannonsering hos Google baserar sig på snabb värdering av vad som fungerar bäst i början av kampanjen. När man sätter upp en kampanj måste man ge Google olika textalternativ för sin reklam. Det är för att algoritmerna ska kunna kolla på vad som har störst effekt.

I början av ett kampanjarbete är det alltså så att man ska genomföra en noggrann och löpande värdering av vad som fungerar. Då blir det också möjligt att få ut ännu mer av sin budget, genom att helt enkelt kolla på tidiga resultat, och lägga mer pengar på annonserna, formaten och plattformarna som driver kampanjens ursprungliga målsättning.

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med? Hör av dig!